شرکت

چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ | ورود | ثبت نام

اهداف شرکت

 

1-     ارتقاء سطح رضایت ذینفعان با ارائه خدمات با کیفیت

2-     افزایش میزان تولید و تنوع محصولات

3-     افزایش سطح ایمنی و بالا بردن ضریب ایمنی بوسیله تجزیه و تحلیل رویدادها و خطرات

4-     تلاش به منظور کنترل پیشگیری و انتشار و رها سازی آلاینده ها در محیط زیست و کاهش اثرات آن ها

5-     استفاده بهینه از منابع و انرژی

6-    تولید و بسته بندی فرآورده های جدید مخصوصا روانکارها